Maand: januari 2013

1st National Competitiveness Forum Suriname 2013

“Het beleid en de mechanismen ter verbetering van het Concurrentievermogen van Suriname”   Op donderdag 7 – en vrijdag 8 februari 2013, wordt in het KKF-gebouw aan de Kernkampweg het 1ste National Competitiveness Forum Suriname gehouden. Het Forum wordt geopend door de President van de Republiek van Suriname. Gedurende dit tweedaagse-Forum zal er middels lezingen,

Continue Reading

Publications and Presentations

Ease of doing Business agenda Competitiveness Agenda List of index Core competiveness cities

Continue Reading

Studytour Panama oktober 2012

In oktober 2012 werd door Compete Caribbean/ IDB een studytour georganiseerd naar Panama waaraan de CUS heeft deelgenomen. Hierbij participeerden ook het Ministerie van HI en van Binnenlandse Zaken. Deze studytour had tot doel ervaring op te doen aan de hand van het Panamees concept van competitiveness. Dit midden amerikaans land staat op de 14e

Continue Reading

Meeting EU Delegatie

Op 28 november 2012 had de CUS een meeting met de EU delegatie op het Kabinet van de Vice President. Er werden gesprekken gevoerd over de werkzaamheden van de unit en het belang van de unit voor Suriname. Nagegaan moet worden welke betekenis zij voor elkaar kunnen hebben in de naaste toekomst.

Continue Reading

Cus op bezoek bij diverse Ministeries

Meetings tussen de diverse Ministeries en de hr. Michael Julien, consultant bij CUS. In 2012 werden meetings georganiseerd tussen de CUS en diverse ministeries. Hierbij werden zij geinformeerd over de CUS en het belang van competitiveness. Er werden ook contacten gelegd met de contactpersonen van de afzonderlijke ministeries voor een nauwe samenwerking met de CUS.

Continue Reading

Business round table Acces to Finance

Business Roundtable meeting te KKF op donderdag 17 januari 2013. Door de CUS werd in samenwerking met Compete Caribbean/ IDB het project SU-CC2020 uitgevoerd ter voorbereiding van een framework for private sector development voor SME’s in Suriname. Exponenten van de financiele sector werden hierbij uitgenodigd voor een business roundtable in KKF, m.b.t. Access to Finance.

Continue Reading

Global Competitiveness Index

Het WEF ( World Economic Forum) rapporteerde in 2013 voor Suriname de 114 e plaats op hun ranglijst, uitgaande van de 12 pillars of competitiveness met hun aparte indicatoren. Er waren in totaal 144 landen. In 2012 stond ons land op de 112e plaats, temidden van 142 landen. Suriname heft een terugval van 2 plaatsen.

Continue Reading

Doing Business Rank 2013 Suriname

Doing Business Ranking 2013 heeft de World Bank in samenwerking met the International Finance Corporation Suriname temidden van 185 landen op de 164ste plaats geselecteerd op de doing business ranglijst. In 2012 stond ons land nog op de 160e plaats. Dit is een terugval van 4 plaatsen. Deze informatie is beschikbaar op http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/suriname/

Continue Reading