1st National Competitiveness Forum Suriname 2013

“Het beleid en de mechanismen ter verbetering van het Concurrentievermogen van Suriname”

 

Op donderdag 7 – en vrijdag 8 februari 2013, wordt in het KKF-gebouw aan de Kernkampweg het 1ste National Competitiveness Forum Suriname gehouden. Het Forum wordt geopend door de President van de Republiek van Suriname. Gedurende dit tweedaagse-Forum zal er middels lezingen, werksessies en paneldiscussies een basis worden gelegd ten behoeve van een integraal beleid voor het Competitiveness Programma van Suriname en concrete aanpak van ontwikkelingsdoelen.

Het Forum wordt georganiseerd door de “Competitiveness Unit Suriname“ die is aangesteld door de regering met het mandaat om alle activiteiten te coordineren die dienen om het concurrentievermogen te versterken, het ondernemingsklimaat te verbeteren en het bewustzijn over ons concurrentie vermogen te vergroten.

De regering van Suriname is vastbesloten de economische groei en welvaart te verhogen en heeft het signaal gegeven voor het ontwikkelen van een Competitiveness Programma voor Suriname. De Unit zal een competitiveness programma ontwikkelen welke als instrument zal dienen voor het implementeren van een gedegen en breedgedragen beleid met betrekking tot het concurrentievermogen en welke gericht moet zijn op zowel de ontwikkeling van lange termijn doelen als de wensen van de bevolking

Het Forum is het begin van een groots opgezette strategische campagne die er toe moet leiden dat gemeenschapsbreed gewerkt zal worden aan versterking van de concurrentiepositie van Suriname, zowel nationaal, regionaal als internationaal. De sleutelwoorden hierbij zijn o.a. verhoogde productiviteit, innovatie, wetenschap en technologie, educatie, nieuwe vaardigheden, bewustwording, integrale aanpak en strategisch beleid.

Om een breed draagvlak te creëren worden alle publieke, private, maatschappelijke en wetenschappelijke orgainsaties en overige belanghebbenden uitgenodigd om hun ervaringen te delen, om een geïntegreerd netwerk te creëren en om na te gaan hoe het niveau van bewustzijn en samenwerking op het gebied van versterking van het concurrentievermogen van Suriname kan geschieden.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

PROGRAMMA: Competitiveness Forum Suriname

Register to the National Competitiveness Forum Suriname 2013

Register to the one-on-one meetings with IDB-EXPERT