Competitiveness Unit Suriname

In juni 2012 werd de Competitiveness Unit Suriname op het Kabinet van de Vice President in samenwerking met Compete Caribbean/IDB het project SU-CC 2020 (Suriname Compete Caribbean) ingesteld. De Cus monitoort problemen m.b.t. de belangrijkste concurrentiekwesties waarmee de Surinaamse economie te kampen heeft en biedt aanbevelingen die nodig zijn om de concurrentiepositie van ons land te verbeteren.

De internationale rankings (Doing Business en Global Competitiveness Index) worden gebruikt als benchmarks ter bevordering van de bewustwording en ter verbetering van toekomstige ontwikkelingen op het gebied van competitiveness.

Structure Suriname:

Structure Suriname:

 • Integrated Industrial Policy: coordinatie Economisch Beleid ministeries/instituten, R&D, economische diversificatie, Trade & Investment policy, Infrastruktuur
 • Innovation Policy; Nationaal Innovatie Syteem, S&T investment in business
 • Human Capital Development Strategy: onderwijs Innovatie, STEM, arbeidsproductiviteit
 • Entrepreneurship Development Policy; bevordering ondernemerschap, innovatie, productiviteit, benutting potentieel speciale groepen/sectoren/regios
 • Governance & Legal Framework: overheids innovatie, versterking instituten, modernisering wetgeving, Public Private Partnerships

Competitiveness Unit: Taken

 • Coordinatie overheidsacties ter versterking Nationaal Concurrentie Vermogen
 • Coordinatie Business Climate Reform en Roadmap Private Sector Development
 • Opzetten overlegstructuur tussen Ministeries/ Instituten
 • Stakeholders betrekken voor Hervormingsagenda
 • Identificatie prioriteits groeisectoren
 • Formuleren+Monitoren Competitiveness Strategy Suriname