Business round table Acces to Finance

Business Roundtable meeting te KKF op donderdag 17 januari 2013.

Door de CUS werd in samenwerking met Compete Caribbean/ IDB het project SU-CC2020 uitgevoerd ter voorbereiding van een framework for private sector development voor SME’s in Suriname. Exponenten van de financiele sector werden hierbij uitgenodigd voor een business roundtable in KKF, m.b.t. Access to Finance. De consultant B. Drum heeft een draft report on access to finance gepresenteerd waarin hij zijn bevindingen en voorstellen presenteerde. In een interactieve sessie werden standpunten en aanvullingen van de participanten vernomen. Het is de bedoeling dat deze punten in de finale versie van het rapport worden opgenomen.