Studytour Panama oktober 2012

In oktober 2012 werd door Compete Caribbean/ IDB een studytour georganiseerd naar Panama waaraan de CUS heeft deelgenomen. Hierbij participeerden ook het Ministerie van HI en van Binnenlandse Zaken. Deze studytour had tot doel ervaring op te doen aan de hand van het Panamees concept van competitiveness. Dit midden amerikaans land staat op de 14e plaats van the Global Competitiveness Index 2012. Het Panama kanaal is een van de grote drivers geweest voor dit succes.