Publicatie Surinaamse initiatieven in ‘Signs of Competitiveness in the Americas 2014’

Van 8-10 oktober 2014, werd de zevende Americas Competitiveness Forum (VIII ACF), in Port of Spain, Republic of Trinidad & Tobago, gehouden. De ACF werd evenals voorgaande jaren georganiseerd door RIAC (Red Inter Americana de Competitividad), de Inter American Competitiveness Netwerk. Landen van Zuid-, Midden- en Noord Amerika en het Caraibisch gebied maken deel uit van dit regionaal netwerk, dat in 2007 is gestart. Het doel van dit regionaal netwerk is: “Competitiveness, Productiviteit en Innovatie zowel op nationaal als regionaal nivo duurzaam te vergroten, t.b.v. een hogere levensstandaard, welzijn en welvaart voor de inwoners. Het centraal thema was dit jaar: “The Human Imagination at Work, Driving Competitiveness, Powering innovation ”. Vermeldenswaard is dat aan de ACF steeds meer dan 1.000 personen participeren.

Elk jaar publiceert RIAC de “Signs of Competitiveness in the Americas”. In dit kader hebben wij u gevraagd ons informatie te verstrekken omtrent uw initiatieven en ervaringen op het gebied van een van de tien principes (zie bijlage) ter verbetering van de competitiveness en voorspoed in de regio.

Met trots berichten wij u dat uiteindelijk drie initiatieven van Suriname, na selectie door RIAC zijn opgenomen in de publicatie “Signs of Competitiveness in the Americas 2014” (zie bijgaande paginas 102, 103, 104, 108, 109, 11, 118,124, en 137). De publicatie is beschikbaar op www.riacreport.org.

De volgende ACF wordt in 2014 in Trinidad en Tobago gehouden en wij hopen dat u zult kunnen participeren aan dit regionaal Forum. Wij vertrouwen op voortzetting van de samenwerkingsrelatie en zien de informatie over uw nieuwe initiatieven t.b.v. eventuele publicatie in 2014, met genoegen tegemoet, waarvoor alvast dank.4

Download here: signs-of-competitiveness-2014