Suriname Chapter CGF “De Werkgroepen werken”

De CUS heeft gedurende 5 ( 18maart-18 april) weken in samenwerking met de Caribbean Growth Forum in 4 werkgroepen: aan een uitvoeringsplan gewerkt.

Het doel hiervan voorstellen van maatregelen ter versterking duurzame verbetering van de nationale competitiveness van ons land mede ter verhoging van sociaal en economische groei , verhoging van de levensstandaard, en uiteindelijk meer welzijn en welvaart voor alle burgers.

In elke werkgroep hebben geparticipeerd stakeholders, deskundigen en belanghebbenden uit de verschillende sectoren gewerkt hebben aan het formuleren van een uitvoeringsplan

Per onderwerp werden respectievelijk een overall objective, een project purpose, een expected results en activities proposal geformuleerd.

 

Resultaat van De werkgroepen

A Logical Frame Work for Access to Finance (draft Report)

A Logical Frame Work for Education and Innovation ( draft report)

A Logical Frame Work for Decentralization of Economic Development ( draft report)

A Logical Frame Work for Public Private Partnership ( draft report)